Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
pärmbilder

Kontaktuppgifter

Post och besöksadress:
Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo 

Telefon: (02) 215 4693, 215 4715

Fax: (02) 251 7553

E-post: meddelanden@abo.fi

Webb:
http://web.abo.fi/meddelanden/

Thurid Eriksson
Informationschef
tfn: (02) 215 4124
mobil: 0400 534 430
e-post: thurid.eriksson@abo.fi

Nicklas Hägen
chefredaktör
tfn: (02) 215 4693
e-post: nicklas.hagen@abo.fi

Marcus Prest
redaktör (vikarie)
tfn: (02) 215 4715
e-post: marcus.prset@abo.fi

Ari Nykvist
redaktör (Vasa)
tfn: (06) 324 7452
e-post: ari.nykvist@abo.fi

Peter Siegfrids
webbredaktör
tfn: (02) 215 4882
e-post: peter.siegfrids@abo.fi