Meddelanden från Åbo Akademi | Nr 10 | 7.6.2013 |

Allmänt

Aktuell forskning

Studier och undervisning

Veckans skribent

Bild på omslaget: MfÅA förnyas

 

Från och med hösten är detta en mera renodlad vetenskapstidning

Formatet, layouten och publiceringstakten förändras

Läs mera →
 

 
Hela den tryckta tidningen som en pdf-fil (ca 1500 KB)

© Åbo Akademi 1997–2013
MfÅA:s RSS-flöde RSS