logo

Beställ ett fjärrlån

Ange om du beställer en bok eller en artikel och fyll i formuläret noggrant. Fält med * är obligatoriska uppgifter. Du får ett meddelande per e-post när materialet är tillgängligt. Också negativa svar meddelas. Lånet avhämtas på Boktornet (Åbo) eller Academillbiblioteket (Vasa).

Prislista
Information om fjärrlån

  • Studerande
  • Doktorand
  • Personal
  • Annan
  • Låntagaren
  • Forskningsrelaterade fjärrlån för personal/forskare (gratis)
  • För kandidatavhandling (intyg [pdf] bör vara inlämnat)
  • För Pro gradu-avhandling (intyg [pdf] bör vara inlämnat)

Åbo
Vasa