Alma Söderhjelm 1909


  ÅAB  
Finlands första kvinnliga docent och professor, historiker, internationellt känd revolutionsforskare, den franska kulturens kännare, samt författare till ett stort antal både vetenskapliga och skönlitterära böcker och artiklar - allt detta var Alma Söderhjelm.
Alma Söderhjelm föddes 10.5.1870 i Viborg. Hon blev student från Svenska lyceet i Viborg år 1889 och inledde samma höst sina universitetsstudier vid universitetet i Helsingfors. Hon blev filosofie kandidat år 1894 och fortsatte sina studier för att år 1900 disputera om tidningspressen under den franska revolutionen. Det ovanliga var att hon samlade material för avhandlingen i Frankrike, under ledning av dåtidens mest kända revolutionsforskare, professor Aulard.
Söderhjelm skrev ett flertal viktiga verk om den franska revolutionen ur olika synvinklar men hon ägnade sig även åt att skriva historiska essäer för att väcka intresse för historia bland allmänheten. Hon skrev också ett stort antal vetenskapliga artiklar och recensioner.
Hennes skönlitterära produktion omfattar både dikter, romaner och kåserier i bokform likväl som kåserier och krönikor i dagstidningar och damtidningar.
Alma Söderhjelm utnämndes till professor i allmän historia vid Åbo Akademi i december 1927 och hon avgick med pension år 1937. Efter sin pensionering flyttade hon till Sverige och avled i Saltsjöbaden, Stockholm, 17.3.1949.
 
Den ursprungliga utställningen vid Åbo Akademis bibliotek 1.11.2013 - 31.1.2014 sammanställdes av Kirsti Leppinen. Bildsviten gjordes av Catherine af Hällström.
Nätutställningen är sammanställd av Tommy Lahtinen och Johanna Lindblom.
Allt material som ingår i nätutställningen är från Åbo Akademis bibliotek.

 Alma Söderhjelm (1870-1949),
professor i allmän historia vid
Åbo Akademi 1927-1937.
Fotografen okänd.