Teateraffischer för Åbo Teater
åren1839-1899

Teateraffischerna i denna samling härstammar från föreställningar framförda under åren 1839-1899 i Åbo teaterhus. Huset invigdes år 1839 och är numera känt som Åbo svenska teater. Den första affischen är daterad till 22 februari 1839. Under den tiden fanns det inga professionella finländska teatersällskap att ta till. Man var helt beroende av rikssvenska teatersällskap som reste riket runt och gav föreställningar på större orter försedda med ordentliga lokaler. De resande sällskapen brukade ha en omfattande repertoar så utbudet var rätt varierande. (Zilliacus, 58) Vissa teatersällskap, som Delands trupp, kunde besöka Åbo under flera decenniers tid. Emellanåt kunde man ha längre pauser i verksamheten. En sådan vållades av teaterbranden år 1881. Den första finska föreställningen i Åbo teaterhus gavs 1872 men det dröjde fram till 1894 tills den första helt inhemska svenska teaterföreställningen ägde rum i huset. (Zilliacus, 67) Det var det nyligen grundade teaterföretaget Svenska Inhemska Teatern (SIT) som svarade för evenemanget. Till en början tävlade SIT med andra gästande sällskap om möjligheten att hyra in sig i Åbo teaterhus men från år 1896 framöver började det alltmera framstå som SIT:s hemmascen. Från 1902 blev Åbo teaterhus officiellt hemvist för Ab Svenska Inhemska Teatern. (Zilliacus, 68) 1919 ändrades namnet till Åbo svenska teater. (Zilliacus, 74)

Av upphovsrättsliga skäl har tillgången till teateraffischer här begränsats till år 1899. Intresserade är hänvisade till Handskriftsavdelningen vid Åbo Akademis bibliotek för att studera de nyare affischerna. Det finns även en samling med teateraffischer från tiden före år 1839. 

Genom att klicka på årtalet i vänstra kanten får du fram det årets teateraffischer. Du kan bläddra i materialet genom att klicka på de aktiva länkarna (bild 1, bild 2 osv.) Genom att klicka på rubriken Teateraffischer till vänster kan du närsomhelst läsa på nytt den här presentationstexten efter att ha klickat dig fram till affischerna.

Källa: Clas Zilliacus: Från resande sällskap till stående scen. Åbo teaterhus 150 år, Åbo 1989.