Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi

Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi (SHIÅA) är ett specialarkiv och -bibliotek med inriktning på sjöhistoria och maritimetnologi. Institutets historia går tillbaka till år 1936 då Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi grundades som det första sjöfartsmuseet i Finland.
Sjöhistoriska institutet har till uppgift att främja sjöhistorisk och maritimetnologisk dokumentation, forskning, undervisning och information genom att:

  1. insamla arkivaliskt material som belyser sjöfartens, fiskeriets och den maritima kulturens historia
  2. upprätthålla ett specialbibliotek
  3. bearbeta det insamlade materialet och hålla detsamma tillgängligt för forskare
  4. arrangera seminarier, samt
  5. förmedla och publicera undersökningar inom området

Föremålssamlingen som samlades in under museitiden (1936–1999) är deponerad i Forum Marinum och tremastbarken Sigyn förvaltas sedan år 1994 av Stiftelsen för museifartyget Sigyn. Institutet ingår i den fristående enheten Åbo Akademis bibliotek med Sjöhistoriska institutet och har ett nära samarbete med Stiftelsen Forum Marinum som har status av nationellt specialmuseum för sjöfart och fungerar som marinens museum. Institutet verkar i Forum Marinums huvudbyggnad, den s.k. Slottsbommen, i närheten av Åbo hamn.

Sjöfarten i krig

Vi är ute med en ny bok om sjöfarten under första och andra världskriget!

Sjöfart i krig


Besöksadress:
Slottsgatan 72

Postadress:
Åbo Akademi
Sjöhistoriska institutet
Domkyrkotorget 3
FI-20500 ÅBO
Finland

Öppethållning:
Tisdag–fredag kl. 9–12 och 13–15
Sommarstängt under juli månad

Förfrågningar och kontakt: 
E-post: sjohistoriska@abo.fi
Tfn: +358 (0)2 215 3460

Följ oss på Facebook Facebook

 

Personal Forum Marinum Skeppsdagböcker Forskning och publikationer Samlingarna Ledningsgrupp Historia Startsida Åbo Akademi
Besöksadress: Slottsgatan 72, Tfn: +358 (0)2 215 3460, sjohistoriska@abo.fi  |  webb:Rolf Niskanen