Citizens, Health and the Changing Media Culture

Publications 1999-2007

Ek, Stefan:

 • Ek, Stefan (2002): "The sense of coherence: a gap-bridging concept between health and information". In Ginman, Mariam & Väliverronen, Esa (eds.): Communicating Health and New Genetics. Proceedings. Workshop 17-18th September 2001, Turku. Åbo-Tampere-Oulu 2002. (Finnish Information Studies 20). Pp. 113-124.

 • Ek, Stefan (forthcoming 2003): "Ympäristön seuranta elämänhallintaa ja terveyttä edistävänä tekijänä". Paper presented at Vetenskapsdagarna 2003. Vetenskap i förändring - visioner och missioner. Helsingfors 8.-12.1.2003, to be published later.

 • Ek, Stefan (2003): "Information literacy as a health promoting determinant". iSHIMR 2003 Proceedings of the Eight International Symposium on Health Information Management Research. 1-3 June 2003. Borås, Sweden. Pp. 142-159.

 • Ginman, Mariam; Ek, Stefan; Eriksson-Backa, Kristina; Mustonen, Margit; Torkkola, Sinikka; Tuominen, Kimmo & Wikgren, Marianne (2003): "Health communication and knowledge construction". iSHIMR 2003 Proceedings of the Eight International Symposium on Health Information Management Research. 1-3 June 2003. Borås, Sweden. Pp. 1-14.

 • Ginman, Mariam; Ek, Stefan; Eriksson-Backa, Kristina; Mustonen, Margit; Torkkola, Sinikka; Tuominen, Kimmo & Wikgren, Marianne (2003): "Health communication and knowledge construction". Health Informatics Journal 9(4):301-313.

 • Ek, Stefan (2004): "Ympäristön seuranta elämänhallintaa ja terveyttä edistävänä tekijänä ". Web article for the course "Johdatus terveysviestintään", spring 2004.

 • Ek, Stefan (2004): "Information literacy as a health promoting determinant". Health Informatics Journal 10(2):139-154.

 • Ek, Stefan; Ginman, Mariam (2005): "Effects of uncertainty and achievement orientation on information behaviour among sick and healthy persons". iSHIMR2005, Proceedings of the Tenth International Symposium on Health Information Management Research, 22-24 September 2005, Thessaloniki, Greece. Pp. 244-256.

 • Ek, Stefan (2005): Om information, media och hälsa i en samhällelig kontext: en empirisk och analytisk studie. Åbo: Åbo Akademis förlag, 2005. Diss.

 • Ek, Stefan: "Information mastering, perceived health and societal status: an empirical study of the Finnish population." Forthcoming in Libri

Eriksson-Backa, Kristina:

 • Ginman, Mariam & Eriksson-Backa, Kristina (2001): "Information Empowered Health Consciousness". iSHIMR 2001: Proceedings of the Sixth International Symposium on Health Information Management Research, Halkidiki, Greece, 24-26 May, 2001, pp. 105-122

 • Ginman, Mariam & Eriksson-Backa, Kristina (2001): "Information Empowered Health Consciousness". Health Informatics Journal 7:3/4, 171-182.

 • Eriksson-Backa, Kristina (2002): "Who uses the Web as a health information source?". iSHIMR2002: Proceedings of the Seventh International Symposium on Health Information Management Research, Sheffield, UK 25-28 June 2002, pp. 24-31.

 • Eriksson-Backa, Kristina (2002): "Aiming at a healthy life: using and understanding health messages". In Ginman, Mariam & Väliverronen, Esa (eds.): Communicating Health and New Genetics. Proceedings. Workshop 17-18th September 2001, Turku. Åbo-Tampere-Oulu 2002. (Finnish Information Studies 20). Pp. 125-144.

 • Ginman, Mariam; Ek, Stefan; Eriksson-Backa, Kristina; Mustonen, Margit; Torkkola, Sinikka; Tuominen, Kimmo & Wikgren, Marianne (2003): "Health communication and knowledge construction". iSHIMR 2003 Proceedings of the Eight International Symposium on Health Information Management Research. 1-3 June 2003. Borås, Sweden. Pp. 1-14.

 • Eriksson-Backa, Kristina (2003): "Who uses the Web as a health information source?". Health Informatics Journal 2003, 9(2):93-101.

 • Ginman, Mariam; Ek, Stefan; Eriksson-Backa, Kristina; Mustonen, Margit; Torkkola, Sinikka; Tuominen, Kimmo & Wikgren, Marianne (2003): "Health communication and knowledge construction". Health Informatics Journal 9(4):301-313

 • Eriksson-Backa, Kristina (2003): In Sickness and in Health: How Information and Knowledge Are Related to Health Behaviour. Åbo: Åbo Akademi University Press, 2003. Diss.

 • Eriksson-Backa, Kristina (2004): "Terveystieto ja sen vaikutus terveystietämykseen ja -käyttäytymiseen". Web article for the course "Johdatus terveysviestintään", spring 2004.

 • Eriksson-Backa, Kristina (2004): "Terveystieto ja yhteiskunta". Web article for the course "Johdatus terveysviestintään", spring 2004.

 • Eriksson-Backa, Kristina (2004): "Media influencing health knowledge and behaviour & Seeking health information in mass media". Web articles for the course "Health values, media publicity and citizens", autumn 2004.

 • Eriksson-Backa, Kristina (2004): "Terveystieto ja sen vaikutus terveystietämykseen ja -käyttäytymiseen". Informaatiotutkimus 23(4):95-101.

 • Eriksson-Backa, Kristina (2005): "Ruokaan liittyvän terveystiedon merkitys raskauden aikana". Kätilölehti - Tidskrift för Barnmorskor 1/2005: 10-13.

 • Eriksson-Backa, Kristina (2005): "Populärvetenskaplig litteratur ökar hälsokunskapen". Signum 2/2005:24-25.

 • Kivinen, Osmo; Eriksson-Backa, Kristina & Hedman , Juha (2005): A Proposal for a National Nutritional Strategy: Institutional Catering Services over the Life Span. Turku: The Research Unit for the Sociology of Education, University of Turku.

 • Eriksson-Backa, Kristina (2005): "Use, Trust and Quality: User Perceptions of Food-related Health Information". iSHIMR2005, Proceedings of the Tenth International Symposium on Health Information Management Research, 22-24 September 2005, Thessaloniki, Greece. Pp. 219-230.

 • Eriksson-Backa, Kristina (2005): "Giftig mat och nyttig information". Ikaros. Tidskrift om människan och vetenskapen 5/2005: 6

 • Eriksson-Backa, Kristina (2005): "Active Acquisition or Passive Reception: Health Information Literacy among Fifty Finns in Differing Health Situations". Studies in Communication Sciences 5(2): 57-74

 • Eriksson-Backa, Kristina (2007): "Effects of health-related media information". Article for the Moodle course "Current Issues in Communication Studies: Perspectives on Rhetorics, Persuasion and Effects", University Network for Communication Sciences, spring 2007

Ginman, Mariam:

 • Ginman, Mariam (2000): "Health Information and Quality of Life" Health Informatics Journal, 6(2000)4:181-188

 • Ginman, Mariam (2000): "Health Information and Quality of Life". SHIMR 2000: Proceedings of the Fifth International Symposium on Health Information Management Research, Sheffield 2000 ; 9-19

 • Ginman, Mariam (2000): "Individen, Hälsan och Internet". Tidningen Folkhälsan 2000(1):23-27

 • Ginman, Mariam & Eriksson-Backa, Kristina (2001): "Information Empowered Health Consciousness". iSHIMR 2001: Proceedings of the Sixth International Symposium on Health Information Management Research, Halkidiki, Greece, 24-26 May, 2001, pp. 105-122

 • Ginman, Mariam & Eriksson-Backa, Kristina (2001): "Information Empowered Health Consciousness". Health Informatics Journal 7:3/4, 171-182.

 • Ginman, Mariam (2002): "Social capital as a communicative paradigm". iSHIMR2002: Proceedings of the Seventh International Symposium on Health Information Management Research, Sheffield, UK 25-28 June 2002, pp. 60-67.

 • Ginman, Mariam & Väliverronen, Esa (eds.) (2002): Communicating Health and New Genetics. Proceedings. Workshop 17-18th September 2001, Turku. Åbo-Tampere-Oulu 2002. (Finnish Information Studies 20).

 • Ginman, Mariam & Väliverronen, Esa (2002): "Editorial". In Ginman, Mariam & Väliverronen, Esa (eds.): Communicating Health and New Genetics. Proceedings. Workshop 17-18th September 2001, Turku. Åbo-Tampere-Oulu 2002. (Finnish Information Studies 20). Pp. 7-11.

 • Ginman, Mariam (2002): "Health, information and social capital". In Ginman, Mariam & Väliverronen, Esa (eds.): Communicating Health and New Genetics. Proceedings. Workshop 17-18th September 2001, Turku. Åbo-Tampere-Oulu 2002. (Finnish Information Studies 20). Pp. 97-112.

 • Ginman, Mariam (2003): "Social capital as a communicative paradigm". Health Informatics Journal 2003, 9(1):57-66.

 • Ginman, Mariam; Ek, Stefan; Eriksson-Backa, Kristina; Mustonen, Margit; Torkkola, Sinikka; Tuominen, Kimmo & Wikgren, Marianne (2003): "Health communication and knowledge construction". iSHIMR 2003 Proceedings of the Eight International Symposium on Health Information Management Research. 1-3 June 2003. Borås, Sweden. Pp. 1-14.

 • Ginman, Mariam; Ek, Stefan; Eriksson-Backa, Kristina; Mustonen, Margit; Torkkola, Sinikka; Tuominen, Kimmo & Wikgren, Marianne (2003): "Health communication and knowledge construction". Health Informatics Journal 9(4):301-313.

 • Ginman, Mariam (2003): "Citizens, Health and the Changing Media Culture". In: Hovi-Wasastjerna, Päivi (ed.): Media Culture Research Programme. Helsinki:Academy of Finland, 2003. Pp. 143-166.

 • Ek, Stefan; Ginman, Mariam (2005): "Effects of uncertainty and achievement orientation on information behaviour among sick and healthy persons". iSHIMR2005, Proceedings of the Tenth International Symposium on Health Information Management Research, 22-24 September 2005, Thessaloniki, Greece. Pp. 244-256.

Mustonen, Margit:

 • Mustonen, Margit (2002): "Searching for health information on the Web". In Ginman, Mariam & Väliverronen, Esa (eds.): Communicating Health and New Genetics. Proceedings. Workshop 17-18th September 2001, Turku. Åbo-Tampere-Oulu 2002. (Finnish Information Studies 20). Pp. 157-165.

 • Mustonen, Margit (2002): "Terveystieto internetissä". In: Torkkola, Sinikka (toim.). Terveysviestintä. Helsinki: Tammi, 2002.Pp. 150-162.

 • Ginman, Mariam; Ek, Stefan; Eriksson-Backa, Kristina; Mustonen, Margit; Torkkola, Sinikka; Tuominen, Kimmo & Wikgren, Marianne (2003): "Health communication and knowledge construction". iSHIMR 2003 Proceedings of the Eight International Symposium on Health Information Management Research. 1-3 June 2003. Borås, Sweden. Pp. 1-14.

 • Ginman, Mariam; Ek, Stefan; Eriksson-Backa, Kristina; Mustonen, Margit; Torkkola, Sinikka; Tuominen, Kimmo & Wikgren, Marianne (2003): "Health communication and knowledge construction". Health Informatics Journal 9(4):301-313.

Torkkola, Sinikka:

 • Torkkola, Sinikka (1999): "Potilas kuvassa - potiluuden konstruktio journalistisessa valokuvassa. Suomalaisen sosiaalilääketieteen vuosikymmenet". Paikallisuus ja kansainvälisyys. 7.-8.10.1999, Abstraktikirja

 • Torkkola, Sinikka & Noppari, Elina (toim.) (2000): Journalismikritiikin vuosikirja, Tiedotustutkimus 1/2000.

 • Torkkola, Sinikka (2000): "Terveysjournalismissa pakit saa potilas". Mielenterveys-lehti 6/ 2000.

 • Torkkola, Sinikka (2000): "Tervettä viestintää". Suomen Lääkärilehti 42 / 2000, 4287. Kolumni.

 • Torkkola, Sinikka (2001): "Potilaan paikkaa etsimässä". Journalismikritiikin vuosikirja, Tiedotustutkimus 1/ 2001, 107-108.

 • Torkkola, Sinikka (2001): "Julkisesti sairas". Suomen Lääkärilehti 8 / 2001, 909. Kolumni.

 • Torkkola, Sinikka (2001): "Potilaiden ottamat kuvat avaavat sairaalakokemuksia. Professori Alan Radleyn haastattelu". Mediuutiset 14.6. 2001.

 • Torkkola, Sinikka & Naukkarinen, Jussi (2001): "Kiusallinen ja näkymätön kipu". Aamulehti, terveys-teemasivu 19.7. 2001.

 • Torkkola, Sinikka & Naukkarinen, Jussi (2001): "Mielekäs kipu". STT:n artikkelipalvelu. Savon Sanomat 12.7. 2001 sekä noin 10 muuta sanomalehteä.

 • Torkkola, Sinikka (2001): "Median terveystulva ei korvaa terveydenhuollon omaa viestintää". STT:n artikkelipalvelu elokuu 2001. Savon Sanomat 15.8 sekä 6 muuta sanomalehteä

 • Torkkola, Sinikka (2001): "Media sairastaa". Tiedepolitiikka 3/2001, 30-40.

 • Torkkola, Sinikka (2001): "Mediakin kuuntelee potilasta". Aikalainen 11.6. 2001. Kolumni

 • Torkkola, Sinikka (toim.) (2002): Terveysviestintä. Helsinki: Tammi, 2002.

 • Torkkola, Sinikka (2002): "Näkökulmia terveysviestintään". Johdantoluku kirjaan Terveysviestintä. Helsinki: Tammi, 2002. Pp. 5-12.

 • Torkkola, Sinikka (2002): "Journalistista terveyttä. Näkökulmia terveysjournalismiin". In: Torkkola, Sinikka (toim.). Terveysviestintä. Helsinki: Tammi, 2002. Pp. 71-88.

 • Torkkola, Sinikka; Heikkinen, Helena; Tiainen, Sirkka (2002): Potilasohjeet ymmärrettäviksi. Opas potilasohjeiden tekijöille. Helsinki: Tammi, 2002.

 • Torkkola, Sinikka (2002): "Potilasohjeet osa hyvää hoitoa". Tehy 6/2002, 50-51.

 • Torkkola, Sinikka (2002): "Construction of patienthood in health journalism". In Ginman, Mariam & Väliverronen, Esa (eds.): Communicating Health and New Genetics. Proceedings. Workshop 17-18th September 2001, Turku. Åbo-Tampere-Oulu 2002. (Finnish Information Studies 20). Pp. 85-96.

 • Ginman, Mariam; Ek, Stefan; Eriksson-Backa, Kristina; Mustonen, Margit; Torkkola, Sinikka; Tuominen, Kimmo & Wikgren, Marianne (2003): "Health communication and knowledge construction". iSHIMR 2003 Proceedings of the Eight International Symposium on Health Information Management Research. 1-3 June 2003. Borås, Sweden. Pp. 1-14.

 • Torkkola, Sinikka (2003): "Terveys, sairaus ja hyvinvointi". In: Ranta-Tyrkkö, Satu & Ropo, Arja, Turvallista hyvinvointia. Tampere: Tampere University Press, 2003. Pp. 113-138.

 • Ginman, Mariam; Ek, Stefan; Eriksson-Backa, Kristina; Mustonen, Margit; Torkkola, Sinikka; Tuominen, Kimmo & Wikgren, Marianne (2003): "Health communication and knowledge construction". Health Informatics Journal 9(4):301-313.

 • Mäki-Kuutti, Anna-Maria & Torkkola, Sinikka (2004): "Koneessasi on virus! Johdanto terveysviestinnän verkko-oppimateriaaliin. " Viestintätieteiden yliopistonverkoston terveysviestinnän johdatuskurssi

 • Torkkola, Sinikka (2004): "Johdanto terveysviestintään ". Viestintätieteiden yliopistonverkoston terveysviestinnän johdatuskurssin verkkoartikkeli, 29 s .

 • Torkkola, Sinikka (2004): "Journalistista terveyttä. Näkökulmia terveysjournalismiin ". Viestintätieteiden yliopistonverkoston terveysviestinnän johdatuskurssin verkkoartikkeli.

 • Torkkola, Sinikka (2004): "Terveysviestintä kaipaa uutta suuntaa". Promo - terveyden edistämisen lehti 32, 18-19.

 • Torkkola, Sinikka (2004): "Median uhka ja valistuksen toivo ". STT:n artikkelipalvelu huhtikuu 2004.

 • Torkkola, Sinikka & Mäki-Kuutti, Anna-Maria (2004): "Health journalism - an introduction". Web article for the course "Health values, media publicity and citizens", autumn 2004.

Tuominen, Kimmo:

 • Tuominen, Kimmo & Hämäläinen, Anu (1999): "Metadata, Classification Schemes and Controlled Vocabularies: Tools for Organizing the Web". CSC News 11:2, pp. 9-11.

 • Tuominen, Kimmo (2000): "Monologue or Dialogue in the Web Environment: the Role of Networked Library and Information Services in the Future". Paper presented at the 66th IFLA Council and General Conference, Jerusalem, Israel, 13-18 August 2000.

 • Tuominen, Kimmo (2001). Tiedon muodostus ja virtuaalikirjaston rakentaminen: konstruktionistinen analyysi. Espoo : CSC, 2001. CSC Research Reports R01/01. Diss.

 • Tuominen, Kimmo, Talja, Sanna & Savolainen, Reijo (2002): "Discourse, cognition and reality: Towards a social constructionist metatheory for Library and Information Science". In Bruce, H., Fidel, R., Ingwersen, P. & Vakkari, P (eds.) Emerging Frameworks and methods. COLIS 4: Proceedings of the Fourth International Conference on Conceptions of Library and Information Science, Seattle, WA, USA, July 21-25, 2002. Greenwood Village, Co.: Libraries Unlimited, 2002. Pp. 271-283.

 • Tuominen, Kimmo (2002): "Informaatiosta keskusteluun: virtuaalikirjastopalvelujen tulevaisuudennäkymiä". Puheenvuoro keskusteluun digitaalisuudesta: digitaalisen tietohuollon työryhmän julkaisu (forthcoming 2002).

 • Tuominen, Kimmo, Talja, Sanna & Savolainen, Reijo (2003): "Multiperspective Digital Libraries: The Implications of Constructionism for the Development of Digital Libraries". Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST) 2003, 54(6):561-569.

 • Ginman, Mariam; Ek, Stefan; Eriksson-Backa, Kristina; Mustonen, Margit; Torkkola, Sinikka; Tuominen, Kimmo & Wikgren, Marianne (2003): "Health communication and knowledge construction". iSHIMR 2003 Proceedings of the Eight International Symposium on Health Information Management Research. 1-3 June 2003. Borås, Sweden. Pp. 1-14.

 • Ginman, Mariam; Ek, Stefan; Eriksson-Backa, Kristina; Mustonen, Margit; Torkkola, Sinikka; Tuominen, Kimmo & Wikgren, Marianne (2003): "Health communication and knowledge construction". Health Informatics Journal 9(4):301-313.

Wikgren, Marianne:

 • Wikgren, Marianne (1999): "Informationsvetenskapen och popularisering av vetenskaplig kunskap". Svensk biblioteksforskning/Swedish Library Research 1: 53-68

 • Wikgren, Marianne (2001): "Health Discussions on the Internet: a Study of Knowledge Communication Through Citations". Library & Information Science Research 23:4, 305-317.

 • Wikgren Marianne (2001): "Health Information on the Internet: New Trajectories?" Net Paper, 15th Nordic Conference on Media and Communication Research, Reykjavik, 11-13 August 2001.

 • Wikgren, Marianne (2003): "Everyday health information exchange and citation behaviour in Internet discussion groups". New Review of Information Behaviour Research 2003, 4(1):225-239.

 • Ginman, Mariam; Ek, Stefan; Eriksson-Backa, Kristina; Mustonen, Margit; Torkkola, Sinikka; Tuominen, Kimmo & Wikgren, Marianne (2003): "Health communication and knowledge construction". iSHIMR 2003 Proceedings of the Eight International Symposium on Health Information Management Research. 1-3 June 2003. Borås, Sweden. Pp. 1-14.

 • Ginman, Mariam; Ek, Stefan; Eriksson-Backa, Kristina; Mustonen, Margit; Torkkola, Sinikka; Tuominen, Kimmo & Wikgren, Marianne (2003): "Health communication and knowledge construction". Health Informatics Journal 9(4):301-313.

Last updated on August 20th, 2007