Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Välkommen till fiskhälsosidorna som upprätthålls av Laboratoriet för akvatisk patobiologi, Åbo Akademi !

Sidorna har framställts som en del av ett större fiskhälsoprojekt som finansierats av fiskerienheten vid Egentliga Finlands arbetskraft- och näringscentral och fiskeribyrån vid Ålands landskapsregering. Projektet har erhållit EU -medel. Där inget annat anges är sidornas innehåll sammanställt och bilderna tagna av Lars Lönnström.

På dessa websidor som fortfarande kompletteras hittar man information om sjukdomar hos vild och odlad fisk samt förebyggande fiskhälsovård för fiskodlingar. Vidare hittar man kontaktuppgifter till Laboratoriet för akvatisk patobiologi som tar emot prover på sjuk fisk och svarar på frågor i anslutning till fiskhälsa.

Om felaktigheter och tips kan man meddela llonnstr@abo.fi som också svarar på övriga frågor gällande sidornas material.

Bildmaterialet får användas för undervisningsändamål om källan anges: www.abo.fi/instut/fisk

These pages contain information about fish diseases and fish health, the information is  published in Swedish and Finnish only. If you have any questions, please contact the Laboratory of aquatic pathobiology.

 


Tillbaka