Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Sik, Coregonus lavaretus

Parasiter

I köttet hos sik förekommer ibland blåsor som innehåller en mjölkaktig vätska. De förorsakas av ett spordjur, Henneguya zschokkei, vars sporer blåsan innehåller. Skärgårdsborna brukar ibland kalla dessa gulaktiga klumpar för "dynt" (Dynt är egentligen benämningen för larver av människans binnikemask). Avlägsna blåsorna om du har för avsikt att använda fisken som mat, annars kan köttet få en bismak. Henneguya är ofarlig för människan. Sjukdomen kallas för knutsjuka .

På sikens tarmkanal hittar man ibland knutor av några mm storlek. Dessa knutor kan vara inkapslade plerocercoidlarver av måsbinnikemasken, Diphyllobothrium dendriticum

Intill fenbaserna, speciellt vid ryggfenan, kan man inne i muskulaturen finna en annan typ av  parasit. Denna är inte lika kraftigt inkapslad. Nystar man upp den finner man en ibland flera cm lång vit trådlik mask, som i själva verket är gäddans binnikemasklarv, Triaenophorus crassus. Larven börjar utvecklas i gäddans tarm om siken blir uppäten av gäddan.

 

 

 

 


Tillbaka