Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

I skärgården stöter yrkes- och fritidsfiskaren ibland på fisk med någon defekt. Ibland är det skador förorsakade av något fångstredskap, ibland rör det sig om bakterie- eller virusbetingade sjukdomar. Likaså har vild fisk ofta parasiter, både utanpå och inuti. Generellt går sjuka fiskar sällan i fångstredskap, ofta blir de uppätna av andra fiskar eller fåglar emedan de är lättfångade byten. Tumörsjukdomar förekommer också relativt allmänt, som exempel kan man nämna sarkom hos gädda och levertumörer hos flundra.

Fisksjukdomar och livsmedelshygien

Fiskar som bär på någon fisksjukdom är sällan farliga för människans hälsa. Ofta ser de redan så oaptitliga ut att man ogärna äter dem. Fiskrätter som man tillreder genom kokning eller stekning är helt ofarliga. I allmänhet är det tillräckligt om man iakttar normal livsmedelshygien. Fiskpatogena bakterier överlever lever sällan i temperaturer som överskrider +37°C.

I varma vatten (>+20°C, även i akvarier) kan det förekomma bakterier som kan medföra värre sjukdomar (Mycobakterier, Vibrio vulnificus) Här gäller det att se upp att man inte får bakterierna i öppna sår eller äter bristfälligt tillagade skaldjur.

Konsumtion av råa eller bristfälligt tillagade fiskrätter kan i princip innebära en risk för parasitangrepp. Av våra inhemska parasiter är det närmast människans binnikemask, Diphyllobothrium latum, som man kan få om man äter rå insjöfisk. I världshaven och eventuellt så nära som i södra östersjön kan det även förekomma rundmasklarver i fisken, ifall man äter en dylik larv kan man infekteras och få mag/tarmbesvär.

En upphettning till +70°C eller djupfrysning eliminierar smittrisken vad parasiter beträffar. Vissa parasiter är dock så pass allergena att även döda exemplar kan framkalla illamående och diarré om de förekommer i riklig mängd.

Sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor kallas zoonoser.

 


Tillbaka