Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Flundra (skrubbskädda), Platichthys flesus

Under sommarmånaderna fiskas en hel del flundra i skärgården. Nu och då stöter men på flundror med sår eller andra förändringar på huden. Då man rensar fisken kan man vid noggrann undersökning små vita parasitcystor och någon gång enstaka, för ögat synliga, tumörlika bildningar i levern.

På flundrans hud uppträder ibland sår. Sårsjukan förorsakas, ifall det inte är fråga om fångstskador, av en bakterie, en atypisk form av Aeromonas salmonicida. Bakterien, som är besläktad med den bakterieart som ger upphov till furunkulos hos odlad fisk, är ofarlig för människan.

Flundra med hudsår, skadorna är reversibla, man kan hitta fiskar med ärrbildningar efter sår på huden.

Lymphocystis : Speciellt när vattnet är kallt uppträder små vårtaktiga utskott på flundrans hud. Utskotten består av celler som smittats med Lymphocystis - viruset och som sedan svullit upp. Vårtorna är fulla med viruspartiklar och viruset smittar från fisk till fisk, speciellt vid lektiden. Viruset är ofarligt för människan.

Parasiter: Flundran bär på många olika parasiter; i levern kan man hitta nematodlarver, under gällocken förekommer inte sällan fiskiglar och ögonen är ofta grumliga som en följd av att ögonparasiten Diplostomum invaderat dem.

Läs mera: Bylund, G.& Lönnström, L.-G. (eds.) 1994: Diseases and parasites of flounder ( Platichthys flesus ) in the Baltic sea. The Baltic Marine Biologists Publication, No. 15. Åbo. 147 s. ISSN 0282-8839.

 


Tillbaka