Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Ål, Anguilla anguilla

I ålens simblåsa kan man hitta parasiten Anguillicola crassus, en nematod (rundmask). Parasiten är en nykomling i Europa, de första fallen konstaterades i Tyskland och Italien 1982, senare har den spritt sig vidare och förekommer nu också hos oss. Den härstammar ursprungligen från ostasien där den parasiterar på en annan ål-art, nämligen Anguilla japonica. Parasiten har antagligen följt med import av infekterade ålar.
Efter att parasiten har etablerat sig i Europa har spridningen skett snabbt. Parasiten förökar sig effektivt och i infekterade lokaler kan man ofta hitta den i samtliga ålar.

Anguillicola -infektionen förorsakar skador i ålens simblåsa vilket kan leda till en försämrad simförmåga. På sikt kan detta leda till att allt färre ålar når Sargassohavet under lekvandringen och ålens fortplantning är i fara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tillbaka