Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Microsporidier

Microsporidierna påträffas hos vildfisk både i söt- och saltvatten. De kan angripa de flesta av fiskens organ, där de ger upphov till cystlika bildningar som kan vara flera millimeter i omfång. Inne i cystorna finns talrika microsporidier som är under 10 µm långa. Pleistophora och Glugea är släkten som man ofta påträffar hos fisk. 

Cystlik bildning på småspigg, en följd av en microsporidieinfektion förorsakad av Glugea sp.

 

Glugea anomala är en vanlig art som bildar cystor på olika organ hos storspigg.


Tillbaka