Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

 

Länkar till lagar och myndigheternas beslut:

Veterinärlagstiftningen

Vattenbruksregistret: 212/1996,   568/06

Mediciner

Djursjukdomar

Bekämpning av VHS-, IHN- och ISA sjuka hos fisk 19/VLA/2001

Förebyggandet av spridningen av vissa virussjukdomar hos fiskar 1087/1998

Bekämpning av bakteriell njursjukdom, BKD, hos fisk 3/VLA/2003, 1/VLA/2006,   19/VLA/2006

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förebyggandet av spridningen av furunkulos hos laxfiskar 1086/1998, 31/2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skyddande av Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattenområden från spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris 1376/2004

VHS- restriktionsområden

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av restriktionsområde i landskapet Åland på grund av VHS-sjuka hos fisk 399/2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av ett restriktionsområde i Pyttis kommun på grund av VHS-sjuka hos fisk 79/2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av ett restriktionsområde i Nystads, Pyhäranta och Raumo kommuner på grund av VHS-sjuka hos fisk 452/2003

 

 

 

 

 

 


Tillbaka