Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

För grundläggande svenskspråkig information om fiskodling i allmänhet kan Ålands fiskodlarförening r.f.:s hemsidor rekommenderas. Kolla under rubriken fiskodling!

EU:s nya direktiv som gäller hälsofrågor inom vattenbruket är under beredning och väntas bli klart år 2005. Direktivet ställer nya krav på fiskodlingsnäringen, bl.a. förutsätts vissa minimiåtgärder för att förhindra spridning av fisksjukdomar och övervakning av dessa. Därtill ställs det nya hälsokrav på fisk och fiskprodukter vid försäljning. Vid Laboratoriet för Akvatisk Patobiologi har startats ett projekt: "Anpassning av fiskodlingsnäringen till EU:s fiskhälsodirektiv och utveckling av fiskhälsotjänster" med avsikten att handleda fiskodlingsföretag då verksamheten anpassas i enlighet med det nya direktivet.

 

§ Länkar till lagar och myndigheters beslut som rör fiskhälsa §

 

 

 

 

 


Tillbaka