Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

26.9 2007

Egenkontrollprogram för fiskhälsa, modellprogram
finns nu tillgängligt.

1.4 2007

Forskare Lars Lönnström är på semester från och med 1.4 2007 varefter han övergår i ett privat företags tjänst.

 

24.10 2006

EU:s fiskhälsodirektiv eller "RÅDETS DIREKTIV om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur" har godkänts.

Nu vidtar beredningen av den nationella lagstiftningen.

Direktivet tillämpas från och med 1.8 2008.

 

18.1 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bakteriell njursjukdom hos fisk, BKD (3/VLA/2003) har ändrats. Förändringen träder i kraft 31.1 2006 (1/VLA/2006).

Fiskhälsosidornas BKD-avsnitt hittar du här!

 

 

 

 


Tillbaka