Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Syre

Egenskaper

I luftat vatten är kväve (78,1%) och syre (20,9%) de dominerade gaserna. Mängden syre som kan lösa sig i vattnet är beroende av vattentemperaturen, i 1-gradigt vatten löser sig ca 14,25 mg per liter, i 10-gradigt endast 11,25 och stiger vattentemperaturen till 20 grader löser sig inte mera än 9 mg/liter (vid 101,3 kPa och 100% luftfuktighet). Lufttrycket spelar en roll, vid högre lufttryck löser sig mera gas i vattnet. Då vattnets gasinnehåll överstiger den mängd som vattnet kan innehålla vid respektive temperatur får man ett gasövertryck. Överskottet strävar till att övergå till gasbubblor i vattnet. Om gasöverskottet bildar gasbubblor inne i fisken uppstår gasblåsesjuka.

Fiskens syrebehov

Fiskens syreförbrukning varierar starkt beroende på vattentemperatur, fiskens aktivitet och ämnesomsättningen. Under jämförbara omständigheter har dessutom en liten fisk har alltid ett större syrebehov/vikt än en stor. Ovan ser vi att mängden syre som kan lösa sig i vattnet minskar då vattentemperaturen stiger. När fiskens syreförbrukning samtidigt kraftigt ökar så förstår man att den tillgängliga syremängden minskar radikalt vid höga temperaturer. Om vattnets syrehalt understiger 5 mg/liter uppstår symptom på syrebrist, vissa fiskarter t.ex. rudan är dock anpassade till liv i vatten som tillfälligt kan vara mycket syrefattigt. Fiskens tillväxt reduceras och sjukdomskänsligheten ökar redan då syrehalten understiger 6-7 mg/liter.

Syrebrist

Fiskar som lider av syrebrist får ofta en ljusare färg och andningsfrekvensen är hög. De stiger upp till ytan och snappar efter luft. I odlingar samlas fiskarna ofta vid vattenintaget.
Fisk som dött i syrebrist har vanligen uppspärrade gällock och öppen mun samtidigt som gälarna är bleka.
Syrebrist kan avhjälpas genom luftning, syresättning med syrgas eller ökat vattenutbyte.

En hög syrehalt i vattnet medför att fisken reducerar blodflödet i gälarna.  Samtidigt minskar utsöndrandet av avfallsprodukter via gälarna, någonting som på sikt kan ha en negativ effekt på fiskens hälsa.
Tillbaka