Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Olika fiskarter är i olika grad beroende av sin syn. En nedsatt syn kan ofta kompenseras med andra sinnen, speciellt sidolinjen. Fiskar som är blinda får svårare att finna föda och tillväxten försvagas eller avstannar helt. Blinda fiskar blir även ett lättare byte för predatorer.

Skador på hornhinnan förekommer ofta hos odlad fisk. Ofta är det fråga om mekaniska skador men infektionssjukdomar kan också ligga bakom. Skadorna kan vara direkta sår, ärrbildningar eller andra förändringar som gör att fisken får svårt att se. Hos fiskar som är anpassade för förhållanden där ljuset är ringa är speciellt känsliga för solens UV-strålning om dessa utsätts för denna. Vidare kan även andra ögonskador leda till sekundära skador på hornhinnan.

Katarakt eller linsgrumling (bild) kan uppstå av många orsaker såsom brist på specifika närings- och spårämnen, parasitinfektioner, toxiska substanser i vattnet, snabba förändringar i vattenkvaliteten samt starkt solljus (UV-strålning). En linsgrumling kan också uppstå som en följd av skador på hornhinnan. Det finns också fall beskrivna där en katarakt har haft ärftliga orsaker.

Exopthalmi, (bild) utstående ögon, är ett tecken på brister i fiskens vätskebalans. Vid skador på njure, lever och hjärta, förorsakade av t.ex. bakterieinfektioner får fisken svårt att hålla vätskebalansen stabil, vätska börjar samlas i bukhålan och i vävnaderna bakom ögonen som trängs ut ur kraniet. Ibland är det själva ögat som infekteras och sväller upp så att det inte längre har rum i ögonhålan.

 


Tillbaka