Kalaterveyttä

 

 

Alkuun Kalataudit Kalankasvatus Luonnonkala Yhteystiedot Linkit Uutiset På Svenska !

Perustavaa tietoa kalankasvatuksesta voi hakea Suomen kalankasvattajaliitto ry:n kotisivuilta.

EU:n uusi direktiivi, joka koskee vesiviljelyn terveyskysymyksiä, on valmisteilla ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2005 aikana. Direktiivi asettaa uusia vaatimuksia kalanviljelyelinkeinolle ja se vaatii mm. tiettyjä vähimmäistoimia kalatautien leviämisen ehkäisemiseksi sekä kalatautien valvonnalle. Lisäksi myytävälle kalalle ja kalatuotteille asetetaan uusia terveysvaatimuksia. Akvaattisen Patobiologian Laboratoriossa on käynnistetty projekti "Kalanviljelyelinkeinon sopeuttaminen EU:n kalaterveysdirektiivin vaatimuksiin ja kalaterveyspalvelujen kehittäminen" jonka tavoitteena on avustaa kalaviljelyyrityksiä sopeuttamaan toimintaansa uuden direktiivin vaatimusten mukaiseksi.

§ Linkkejä kalaterveyttä koskeviin lakeihin ja viranomaisten määräyksiin §

 

 

 

 

 


Takaisin