Kalaterveyttä

 

 

Alkuun Kalataudit Kalankasvatus Luonnonkala Yhteystiedot Linkit Uutiset På Svenska !

Happi

Ominaisuuksia

Ilmastetussa vedessä typpi (78,1%) ja happi (20,9%) ovat vallitsevia kaasuja. Veteen liukenevan hapen määrä on riippuvainen veden lämpötilasta, 1-asteisessa vedessä liukenee noin 14,25 mg litraan, 10 asteisessa enään 11,25 mg. Mikäli veden lämpötila on 20 astetta liukenee vain 9 mg litraan  (ilmanpaine 101,3 kPa ja kosteus 100%). Ilmanpaineella on merkitystä, korkeammassa paineessa liukenee enemmän happea. Veden sisältämän kaasun ylittäessä kyseisessä lämpötilassa liukenevan määrän syntyy kaasujen ylikyllästystila. Ylimääräinen kaasu pyrkii muodostamaan kuplia vedessä. Mikäli kuplia syntyy kalojen kudoksissa tai veressä syntyy kaasukuplatauti.

Kalojen hapentarve

Kalojen hapenkulutus vaihtelee huomattavasti riippuen veden lämpötilasta sekä kalan aktiivisuudesta ja aineenvaihdunnasta. Vertailukelpoisissa olosuhteissa pieni kala kuluttaa lisäksi enemmän happea kokoonsa nähden kuin suuri. Edellisessä kappaleessa nähtiin että veteen liukenee vähemmän happea korkeammissa lämpötiloissa. kun kalan hapenkulutus samalla kasvaa voidaan todeta että käytettävissä oleva happi vähenee huomattavasti lämpötilan noustessa. mikäli veden happipitoisuus alittaa 5 mg litrassa hapenpuuteoireita alkaa esiintymään, eräät kalalajit, esim. ruutana ovat kuitenkin sopeutuneet elämään ajoittain erittäin vähähappisissa vesissä. kalojen kasvu heikentyy ja tautiherkkyys lisääntyy jo veden happipitoisuuden alittaessa 6-7 mg litrassa.

Hapenpuute

Hapenpuutteesta kärsivät kalat ovat usein väriltään vaaleita ja hengitystiheys on korkea. ne nousevat vedenpintaan ja haukkaavat ilmaa. Kalanviljelylaitoksissa ne usein kokoontuvat tulovesiputken ääreen.
Hapenpuutteeseen kuolleilla kaloilla on usein kiduskannet ja suu avoimena samalla kun kidukset ovat vaaleita.
Hapenpuutetta voi hoitaa vettä ilmastamalla, johtamalla happikaasua veteen tai veden vaihtuvuutta lisäämällä.

Korkean happipitoisuuden vallitessa kala vähentää veren virtausta kiduksissa. Samalla aineenvaihduntatuotteiden eritys kidusten kautta vähenee, tilanteella voi pitkällä tähtäimellä olla haitallista vaikutusta kalan terveydelle.


 


Takaisin