Kalaterveyttä

 

 

Alkuun Kalataudit Kalankasvatus Luonnonkala Yhteystiedot Linkit Uutiset På Svenska !

Kaasukuplatauti

Tavallisesti vesi on kaasun kyllästämää, tasapainotila joka on riippuvainen veden lämpötilasta ja ilmanpaineesta. Kaasut liukenevat veteen osapaineidensa suhteessa. Kuivassa ilmassa hapen (20,9%) ja typen (78,1%) suhde on vakio. Lämpötilan noustessa tai ilmanpaineen laskiessa kaasujen liukoisuus veteen vähenee.
Kaasun ylipaine

Ylipainetila syntyy kun veden kaasupitoisuus ylittää veteen kyseisessä lämpötilassa ja vallitsevassa ilmanpaineessa liukenevan kaasumäärän. Ylipaineen voi todeta kuplien muodostumisena veteen upotettujen esineiden pinnalla. Pikatestin voi suorittaa upottamalla kätensä veteen, mikäli kuplia muodostuu iholle vesi on kaasujen ylikyllästämää.

Kaasukuplatauti syntyy kun kaasujen ylikyllästys aiheuttaa kaasukuplien syntymisen kalojen veressä ja kudoksissa. Tautitilaa voidaan verrata sukeltajantautiin. Akuuttien oireiden syntymiseen vaaditaan 105% ylittävä kokonaiskaasupaine, edellyttäen että typen osapaine ylittää 110%. Hapen ylikyllästys aiheuttaa erittäin harvoin kaasukuplatautia. Typen ylikyllästys on siten pääasiallisin kaasukuplataudin aiheuttaja.

Oireet

Pienillä kalanpoikasilla kaasukuplia voidaan ensisijaisesti havaita ruskuaispussissa. Isommissa kaloissa kuplia esiintyy varsinkin silmien ympärillä, kiduskansilla ja suussa sekä evissä ja kiduksissa. Kaasukuplatautia sairastavat kalat ryntäilevät aika ajoin. Lievemmät oireet poistuvat kun kaasunpaine normalisoituu. Huomatkaa että kaasukuplat voivat hävitä nopeasti kun kala on nostettu vedestä.

Milloin vedessä syntyy kaasujen ylikyllästystä
  • Kun veden lämpötilaa nostetaan, tämä koskee varsinkin kalanviljelylaitoksia joissa vettä lämmitetään suljetuissa säiliöissä ja putkistoissa.

  • Kun ilmaa johdetaan paineenalaiseen veteen, veden ilmastaminen suljetussa tilassa tai ilman johtaminen painetta korottavaan vesipumppuun.

  • Nopeissa ilmanpaineenvaihteluissa, eli mikäli vahva korkeapaine nopeasti muuttuu syväksi matalapaineeksi.

  • Mikäli vettä ilmastetaan syvältä, vesiputouksissa tai koneellisella ilmastuksella.

  • Runsaskasvustoisissa vesistöissä öiseen aikaan. Päiväsaikaan kasvien yhteyttäminen lisää happea veteen. Öiseen aikaan hapenmuodostus keskeytyy ja hapenkulutus kasvaa. Kaasupaine voi tällöin laskea nopeammin vedessä kuin kalojen kudoksissa.

Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä

Vettä ei saa ilmastaa paineen alaisena. Veden ilmastaminen avoimessa tilassa poistaa tehokkaasti kaasun ylipainetta. Erityiseen varovaisuuteen on syytä ryhtyä käytettäessä lämmitettyä vettä.

 

Oireiden ilmaannuttua ei yleensä pidä lisätä altaiden virtaamaa ennen kuin ongelma on korjattu.

 

 


Takaisin