Kalaterveyttä

 

 

Alkuun Kalataudit Kalankasvatus Luonnonkala Yhteystiedot Linkit Uutiset På Svenska !

Ammoniakki

Vedessä oleva ammoniakki voi olla eri lähteistä peräisin. Esimerkkeinä voidaan mainita navetat, jätevesi, maatalouden lannoitteet, teollisuusjätteet y.m. Kalanviljelyn yhteydessä ammoniakki on kuitenkin yleensä kalojen erittämää. Vedessä olevan ammoniakin muoto vaihtelee veden pH:n mukaan, pH:n ylittäessä 7,0 myrkyllisen muodon, NH3, osuus lisääntyy. Kun pH on alle 7,0 suurin osa on ionisoituneessa muodossa NH4+ joka ei ole kaloille myrkyllistä. Kun pH on 7,0 voi veden ammoniakkipitoisuus olla kymmenen kertaa suurempi kun pH:n ollessa 8,0 ilman että myrkyllisen muodon, NH3, määrä kasvaa. Missä muodossa valtaosa ammoniakista vedessä esiintyy riippuu myös veden lämpötilasta, kun lämpötila nousee NH3 osuus kasvaa.

Vapaa ammoniakki, NH3, on erittäin myrkyllistä kaloille. Pitoisuus voi olla kaloille kuolettava sen ylittäessä 0,03-0,15 mg litrassa. NH3 vaurioittaa ensisijaisesti kalojen kidusepiteeliä. Kroonisessa altistuksessa alhaisemmatkin pitoisuudet vaurioittavat kiduksia. Nämä kalat ovat myös alttiimpia muille taudeille, esimerkiksi kidustulehduksille. On huomattava että kalan ammoniakkiherkkyys myös kasvaa lämpötilan laskiessa, tämä on otettava huomioon kiertovesilaitoksissa joissa on biologinen puhdistus koska lämpötilanlasku samalla voi heikentää biosuodattimen toimintaa.

Kiertovesilaitoksissa ammoniakki pyritään poistamaan biologisella suodatuksella. Biosuodatin perustuu suuripintaalaiseeen nitrifikaatiobakteereiden peittämään suodatinmassaan jossa ammoniakki hapettuu nitriitiksi ja edelleen nitraatiksi. Lopputuotteen nitraatin määrää vedessä vähennetään laimentamalla tai kemiallisesti. 

Nitriitit, NO2, ja nitraatit, NO3, ovat nekin kalalle haitallisia, raja-arvoina on pidetty 0,2 mg litrassa nitriitin ja 20 mg litrassa nitraatin osalta.

 

 


Takaisin