[Studerande] · Lärare · Samarbetspart

Planerare

Sök · FC  

 

Filosofi vid Öppna universitetet våren 2008 

 

 

Arrangör: Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi

 

 

Specialkurs i filosofi

Mediefilosofi, 3 sp (20h)

 

Analys av begreppen massmedium, information, kunskap, underhållning, objektivitet, yttrandefrihet, reklam, censur och propaganda. Mediernas roll och uppgifter: fostrare, granskare eller affärsföretag? Vem har/borde ha kontrollen över medierna? Vad är mediademokrati? Vad är mediamoral? Har medierna något ansvar och i så fall vilket och inför vem? Innebär internet en förstärkning eller försvagning av demokratin?

 

Tidpunkt: 23.1-19.3. 2008. Onsdagar kl 18.15-19.45

Plats: Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi

Lärare: FL Hans Rosing

Arbetsformer och examination: föreläsningar, grupparbeten och tentamen.

Litteratur: kompendium samt annat material

Pris: Fortbildningscentralen uppbär en studieavgift på 35 euro/termin för studier vid det öppna

universitetet. Undantag: Studerande som är inskrivna (närvaroanmälda) för lägre eller högre högskoleexamen vid Åbo Akademi är befriade från avgiften. En liten materialavgift kan ingå.

Anmälan: senast den 16.1. till Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi via webben:

http://www.abo.fi/fc/opu

 

 

Grundstudier i filosofi fortsätter

Logik, 5 sp (24h)

 

Kursen behandlar följande delområden: 1. Tanken bakom formell logik 2. Satslogik 3. Predikatlogik 4. Logikens filosofi.

 

Tidpunkt: 8-9.2, 22-23.2 och 7-8.3. 2008. Fredagar kl 18-21 och lördagar kl 9-14.

Lärare: FM Kim Solin

Plats: Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi

Arbetsformer och examination: Föreläsningar och räkneövningar. Examination genom tentamen.

Avgifter: Fortbildningscentralen uppbär en studieavgift på 35 euro/termin för studier vid det öppna

universitetet. Undantag: Studerande som är inskrivna (närvaroanmälda) för lägre eller högre högskoleexamen vid Åbo Akademi är befriade från avgiften. En liten materialavgift kan ingå.

Anmälan: senast den 31.1 till Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi via webben:

http://www.abo.fi/fc/opu

 

 

 

Specialkurs i filosofi

Estetik, 5 sp (24h)

 

Under kursen diskuteras olika dimensioner av konstförståelsens problematik: olika uppfattningar om konstens väsen, och vad det innebär att förstå, missförstå eller inte förstå ett konstverk; traditionens och vardagserfarenheternas roll i samband med tolkningen av ett konstverk, olika uppfattningar om innebörden av tolkningskonflikter och hur de kan lösas (enighetens respektive oenighetens roll i den estetiska diskussionen), liksom också frågan om konstkritikens roll och konstens förhållande till andra verksamheter i samhället, osv. Kursen syftar till att belysa den estetiska diskussionens egenart, och klarlägga centrala begrepp som förekommer i diskussionen om konst och konstförståelse.

Frågeställningarna presenteras och diskuteras i anslutning till klassiska och samtida exempel från konstens olika områden.

 

Tidpunkt: 26.3-7.5.2007. Onsdagar kl 18.15-20.45

Lärare: FK Göran Torrkulla

Plats: Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi

Arbetsformer och examination: Föreläsningar och hemuppgifter. Kursen examineras genom slutuppsats.

Avgifter: Fortbildningscentralen uppbär en studieavgift på 35 euro/termin för studier vid det öppna

universitetet. Undantag: Studerande som är inskrivna (närvaroanmälda) för lägre eller högre högskoleexamen vid Åbo Akademi är befriade från avgiften. En liten materialavgift kan ingå.

Anmälan: senast den 18.3. till Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi via webben:

http://www.abo.fi/fc/opu

 

 

 

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

 

 

Specialkurs i filosofi

Grk i estetetik och visuell kultur, 5 sp

 

Kursen ger en inblick i centrala estetiska frågeställningar. Dels innehåller kursen en genomgång av avbildningens idéhistoria från upplysningens renässansperspektiv till dagens dokumentärfilm. Utöver dethär kommer vi att behandla vissa specifika moderna frågeställningar som förhållandet mellan dokumentation/fiktion, förhållandet mellan konst och moral, bilder som förmedlare av verklighet samt bild och identitet. Specialkurserna kan ingå i ämnesstudier (cl) i filosofi.

 

Tidpunkt: 7-8.6 och 14-15.6. 2008

Lärare: FM Anthony Fredriksson

Plats: Högskolan på Åland

Arbetsformer och examination: För att avlägga kursen krävs aktiv närvaro, fyra inlämningsuppgifter (kursdagbok) samt en mera omfattande essä angående något centralt tema på 5-10 sidor.

Litteratur: kurskompendium

Anmälan: Högskolan på Åland, tfn: 018-537 711, http://www.ha.aland.fi

 

 

 

Grundstudier i filosofi

Moralfilosofi, 5 sp (24h)

 

Kursen ger en introduktion till filosofiska diskussioner angående människan, moralen och samhället. Vari ligger det moraliska i ett moraliskt problem? Hur förhåller sig det moraliskt problematiska till det moraliskt goda? Vilken 'tyngd' eller auktoritet har det goda?  Vi kommer att ställa de klassiska moralteorierna inför de här frågorna för att se vilken bild av det moraliska de olika teorierna ger.

 

Tidpunkt: 28-29.3, 4-5.4 och 18-19.4. 2008. Fredagar kl 18.00-21.15 och lördagar kl 9.00-12.15.

Lärare: FM Martin Nybom

Plats: Högskolan på Åland

Arbetsformer och examination: föreläsningar, litteraturuppgifter och hemuppsatser.

Anmälan: Högskolan på Åland, tfn: 018-537 711, http://www.ha.aland.fi

 

 

 

 

Arrangör: Pedersöre medborgarinstitut

 

 

Grundstudier i filosofi fortsätter

Filosofins historia, äldre del, 5 sp (24h)

 

Kursen behandlar centrala gestalter i antikens och medeltidens filosofi, deras åsikter om metafysiska och kunskapsteoretiska frågor, om människans själsliv, samhället och etiken.

 

Tidpunkt: 28-29.3, 11-12.4 och 25-26.4. Fredagar kl 18.15-20.45, lördagar kl 9.15-14.15.

Lärare: FL Anssi Hynynen

Plats: Pedersöre medborgarinstitut

Arbetsformer och examination: föreläsningar, hemuppgifter, litteraturuppgifter och hemuppsatser.

Anmälan: Pedersöre medborgarinstitut, tfn: 06-785 0275, http://www.pedersore.fi/

 

 

Har du frågor angående kurserna i filosofi?

Kontaktperson: planerare Katarina Humina

Tfn (02) 215 4540

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

 

Sidan uppdaretad 9.1. 2008


Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi  /  Centre for Continuing Education at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi