1920-1924

Sibelius år 1920


Sibelius cigarrer och djupa pannveck var berömda. Dessutom brukade han vanligtvis se mycket bister ut på bild, trots att han var en rolig sällskapsmänniska och skrattade mycket. I karikatyren, benämnd "Sibelius symfonier eller historien om cigarren och de sju pannvecken" framkommer också fjärde symfonins särart.


Början till Sjunde symfonin som den såg ut i Sibelius skissblock.

Hösten 1926 slutade Sibelius sin kapellmästarverksamhet. Vid den tiden uppstod hans sista stora musikverk; musiken till Shakespeares Stormen (1925), ur vilken Sibelius skapade två stora orkestersviter (1927), samt tondikten Tapiola (1926). Dessutom började han komponera sin åttonde symfoni. Nu var Sibelius redan en internationellt känd kompositör, i all synnerhet i den engelskspråkiga delen av världen. Tack vare att man i Finland år 1928 grundade en upphovsrättsbyrå för att bevaka kompositörernas intressen blev också Sibelius ekonomiska situation småningom bättre.[Föregående] [Meny] [Nästa]

Copyright: Sibeliusmuseum