1915-1919

Sibelius vid sitt arbetsbord år 1915.


Sibelius 50-årsdag den 8. december 1915 var en stor nationell fest. På sin jubileumskonsert dirigerade han bl.a. den första versionen av den femte symfonin.


Ainola julen 1916.

Sibelius hade sammanlagt sex döttrar, varav en dog strax efter födseln.


Finland förklarade sig självständigt den 6. december 1917. Våren 1918 bröt inbördeskriget ut. Sibelius var tvungen att flytta till det svältdrabbade Helsingfors. Bilden visar den "vita" sidans tyska hjälptrupper i Helsingfors där strider också utkämpades. Efter krigsåren återgick livet så småningom till det normala; internationella kontakter började fungera igen och Sibelius fick åter resa ut i världen, till de nordiska länderna, till England, Italien. Åren 1923-24 blev sjätte resp. sjunde symfonin färdig. Men p.g.a. ständig penningbrist - vilken försämrades ytterligare till följd av inflationen och Sibelius sätt att handskas med pengar - måste han fortsättningsvis komponera också otaliga småstycken, främst för piano.[Föregående] [Meny] [Nästa]

Copyright: Sibeliusmuseum