1908-1914

Sibelius år 1911.


Axel Carpelan var Sibelius vän och stöttepelare ända sedan sekelskiftet. Han var även en av de första förespråkarna för det "svåra" tonspråket i den fjärde symfonin. När Carpelan dog år 1919 skrev Sibelius i sin dagbok: "För vem komponerar jag nu?"


År 1914 besökte Sibelius USA för att dirigera uruppförandet av sitt verk Oceaniderna. Under samma resa promoverades han till hedersdoktor vid Yale universitet. Bilden visar hur Sibelius vän, konstnären Sigurd Wettenhovi-Aspa såg Sibelius i Yales doktorspromotionsdräkt. Sibelius själv tyckte, att målningen var "helt oriktig". Världskrigets utbrott år 1914 tvingade Sibelius att avstå från utländska konserter; dessutom hade Tyskland, där hans huvudförläggare var verksam, blivit ett fiendeland. Under kriget komponerade Sibelius och sålde flera mindre musikstycken till förläggare i Helsingfors. Han led ekonomisk nöd. De flesta av verken publicerades emellertid först efter kriget. År 1915 blev den femte symfonin färdig, som han omarbetade 1916 resp. 1919.[Föregående] [Meny] [Nästa]

Copyright: Sibeliusmuseum