1899-1904


Sibelius i början av århundradet.


Statyn av Finlands nationalskald J.L Runeberg vid Esplanaden i Helsingfors i slutet av 1890-talet.

Runeberg var en av de skalder vars verk Sibelius älskade högst och vars dikter han tonsatte mest. Huset bakom till vänster inhyste den kända restaurangen Kämp där Sibelius på den tiden, och även senare, tillbringade mycken tid.


I samband med uruppförandet av den Första symfonin våren 1899 framfördes även Aténarnes sång som var Sibelius fosterländska ställningstagande mot det hårda förryskningsprogram som ryssarna hade startat. Från och med detta fick han rollen av en nationell ledargestalt.


Karikatyrer är tecken på att man börjar nå berömmelse. Teckningen är från år 1904.[Föregående] [Meny] [Nästa]

Copyright: Sibeliusmuseum
R NOSHADE>