1885-1891

Musikstuderande Jean Sibelius.

Hösten 1885 flyttade Sibelius till Helsingfors för att studera juridik på universitetet. Samtidigt skrev han in sig på Helsingfors musikinstitut (nuv. Sibelius-Akademin). Juridikstudierna blev det emellertid inte mycket av enär musiken, till en början violinspelandet och sedermera allt mer även komponerandet, tog all hans tid i anspråk. Produktiviteten under tiden på Musikinstitutet kulminerade i Sibelius första mästerverk: den 29 maj framfördes Stråkkvartett a-moll. Åren 1889-90 fortsatte han sina studier i Berlin och 1890-91 i Wien, där de första utkasten till Kullervo skapades.


Innan komponerandet trädde i förgrunden drömde Sibelius om en karriär som violinvirtuos. På Musikinstitutet hade han som violinlärare Mitrofan Wasileff, ses i bilden i mitten tillsammans med sin elever. Sibelius står bakom till vänster.


På Musikinstitutet lärde Sibelius känna pianisten och kompositören Ferruccio Busoni som på den tiden arbetade som lärare på institutet. Vänskapen fortsatte ända till Busonis död (1924).


Sibelius år 1889 i Berlin, där han under ledning av sin lärare Albert Becker stretade med kontrapunkt. "Väldigt trist vad det är att bara få hålla på med sådant där". Våren 1892 ledde Sibelius i Helsingfors sin stora Kullervo-symfoni i fem satser för solister, kör och orkester. Med den påbörjade han sin bana som orkesterkompositör och debuterade samtidigt som kapellmästare. Året därpå föddes orkesterverket En Saga, och år 1895 Lemminkäinen-sviten. Sibelius liv var hektiskt; han komponerade, undervisade, dirigerade, spelade kammarmusik - och festade![Föregående] [Meny] [Nästa]

Copyright: Sibeliusmuseum