Hur blir du medlem i NWS?
How to apply for membership in NWS?

"Till medlem kan antagas person som vill stödja föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap ställes till föreningens styrelse som snarast fattar beslut i frågan och meddelar den sökande. Vid avslag skall motivering lämnas."
Föreningens stadgar, §4.

Ansök om medlemskap genom att fylla i blanketten nedan. När ansökan godkänts läggs medlemmens epostadress till sällskapets epostlista.

The board of NWS accepts new members. Membership application is carried out by filling out the form below. When the application is accepted, the member's e-mail address will be added to the society's mailing list.