Lektorsföreningen vid
Åbo Akademi r.f.
Lektorsföreningen är medlem i YLL (Yliopistojen opetusalan liitto - Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten ) som i sin tur är ett distrikt inom OAJ, som bevakar lärarnas intressen och förhandlar om lärarnas anställningsvillkor. Som samarbetsförening med Lektorsföreningen vid Åbo Universitet fungerar OAJ:s YLL-förening i Åbo.
Mejl till alla medlemmar
Länk till OAJ Länk till Akava
Medlemsförmåner

Fördelar med att tillhöra lektorsfacket:

Styrelse

Ordförande
Johan Werkelin
Vice Ordförande
Mira Karrasch
Sekreterare
Lena Marander-Eklund
Kassör
Åke Syysloiste
Medlemmar
Mikael Lindfelt
Annamari Soini

Om du har frågor eller kommentarer så kan du mejla styrelsen.
Aktuellt

Händelse

Här kan aktualiteter sättas in av alla styrelsemedlemmar.
Länkar

Länk till OAJ Länk till Akava Observera att alla logon som finns på sidorna, tillhörandes organisationer inom Akava är aktiverade länkar.
Förtroendeman

Huvudförtroendeman för alla akavaanslutna vid ÅA.
Mirkka Ali-Laurila

Lektor i finska vid CSK i Åbo.
Arken B 211.

Att bli medlem
För den som vill bli medlem så har YLL (eg. OAJ) satt upp ett WWW-formulär med en väg- och inledande sida eller om man vill kan man gå direkt till det svenska formuläret och fylla i sina uppgifter. I början av formuläret väljer man följande:


Om du hellre vill fylla i pappersversionen, kontakta sekreteraren för Lektorsföreningen.