Aktuell frågelista:

Frågelista 75 Cykling

Frågelistan är utskickad som traditionell postlista till arkivets informantnät. Men frågelistan finns också tillgänglig som pdf-fil här och du kan närsomhelst svara på listan genom att skicka ditt svar (utan frimärke och med kontaktuppgifter) till:

ÅBO AKADEMI
CULTURA
KOD 5005856
20003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Frågelistan kan också i sin helhet besvaras med en e-blankett som finns på adressen:
https://survey.abo.fi/lomakkeet/7704/lomake.html
 
Blanketten innehåller råd om ifyllning och sparande. Frågor och även frågelistsvar kan skickas till:

cultura@abo.fi