Suomeksi
Det kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi bildades 1.1.2011 då de tidigare etnologiska och folkloristiska arkiven gick samman.
Samlingarna kommer i framtiden att ha ett gemensamt ansikte utåt men internt är de fortfarande uppdelade enligt de arkivavdelningar som tidigare existerat.
I samarbete med ämnena litteratur-vetenskap och historia kommer man också att handha ett projektarkiv för t.ex. olika forskares insamlade material.
Webbsidorna kommer fortsättningsvis att belysa de etnologiska och folkloristiska samlingarna enskilt, men anvisningar, regler och blanketter är förenhetligade.
Kontakt OBS! stängt i juli
Vik. Arkivamanuens Lotta Wessberg
Tel. 02-215 4396
Arkivbiträde Lotta Wessberg (se ovan)
Tel. 02-215 4982
e-post: cultura@abo.fi
Aktuellt
Frågelistor
för 2018 ej ännu öppnade


Flera av våra databaser är sökbara på
Alma och i spegeln.abo.fi